De gemeente Groningen, een van de opdrachtgevers van Ferro-Fix, heeft in zijn contract de paragraaf Sociaal Return staan. Bij Social Return gaat het erom dat een investering die de gemeente doet, naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. De regeling is bedoeld voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoals werkzoekenden met een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en werkzoekenden met een arbeidshandicap.

Om dit in te kunnen vullen heeft Ferro-Fix een werkplaats in de stad Groningen geopend. Te weten: Ferro-Fix-Noord. Dankzij de goede samenwerking met de afdeling Economische Zaken van de gemeente Groningen is een geschikte locatie gevonden binnen het opleidingscentrum Stichting Metaal en Scheepsbouw Opleidingen (SMO).

Ter plaatse worden de producten die Ferro-Fix in Rotterdam vervaardigd o.a. inworpzuilen, containers en veiligheidsvloeren op deze locatie volgens het “Ikea-concept” geassembleerd en gemonteerd. Mede hierdoor lopen de te maken transportkosten behoorlijk terug.

Op dit moment werken er een drietal medewerkers die hierdoor uit een uitkeringssituatie zijn gekomen.

Een bijkomend effect is dat Ferro-Fix in samenwerking met het opleidingscentrum ook een invulling kan geven aan de opleiding die de leerlingen daar volgen en omgekeerd. Zo wordt er door leerlingen van de SMO onderdelen t.b.v. Ferro-Fix Noord laswerkzaamheden uitgevoerd

Stichting Metaal en Scheepsbouw Opleidingen (SMO)
Duinkerkenstraat 56 te Groningen