Nieuwe naam BBF Holding: Waste Vision

Afvalinzamelmiddel specialist BBF Holding BV heet vanaf vandaag Waste Vision.
Samen met de vernieuwde uitstraling moet de nieuwe groepsnaam gaan zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een duidelijkere positionering van het bedrijf. De naamswijziging is een onderdeel van de transitie van de onderneming die tot doel heeft om gericht en duurzaam te innoveren en daarmee haar toegevoegde waarde te vergroten.

 

“Sinds de fusie opereerden wij nog onder de afzonderlijke namen, dan wel de tijdelijke naam BBF Holding. Met het oog op onze internationale ambitie, duidelijkheid in de markt en om de integratie verder te bespoedigen hebben wij besloten tot een nieuwe naam. Een nieuwe naam en uitstraling draagt bij aan de bewustwording en trots van onze medewerkers en maakt ook voor klanten beter duidelijk wie we zijn, wat we doen en wat we willen. En die ambities reiken verder dan het beeld dat men vaak nog van ons heeft”, aldus CEO Arjen Wittekoek. “Het is dus belangrijk om onze ambities te communiceren, zeker omdat wij onze bedrijfsvisie nadrukkelijk hebben gerelateerd aan maatschappelijke thema’s en behoeften. Om verder te kunnen bouwen aan de merkwaarde, is voor een herkenbare naam en helder logo gekozen. Door de W en de V in het “oneindig”-teken terug te laten komen symboliseren wij vernieuwing en circulariteit. Onze slogan “smart solutions for circular communities” vat goed samen waarom en hoe we het doen”.

 

De organisatie besteedt op feestelijke wijze aandacht aan de nieuwe naam Waste Vision. Op 5 juni is op de Reinigings Demo Dagen in Soesterberg het nieuwe logo en huisstijl gepresenteerd. Bovendien werden op hetzelfde moment op alle vestigingen de collega’s middels een feestelijke onthulling bekend gemaakt met Waste Vision.

Over Waste Vision

Waste Vision is de nieuwe naam van de BBF Holding BV. Een holding bestaande uit de fusiepartners Beek Container Groep Nederland, Ferro-Fix Nederland, BroNij, Mic-O-Data en BWaste International. Waste Vision produceert, installeert en onderhoudt een brede range aan onder- en bovengrondse afvalcontainers inclusief bijbehorende elektronische hard- en software. Daarnaast heeft de groep de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het ontwikkelen van software en elektronica zoals containertoegangssystemen, vulgraadmeters en dynamische inzamel-routeplanning. Met deze technologie kunnen gemeenten aanzienlijk besparen op de kosten van afvalinzameling en draagt de onderneming bij aan een schonere leefomgeving.

Waste Vision heeft inmiddels meer dan 45.000 ondergrondse afvalcontainers voorzien van deze technologie en geldt daarmee als een toonaangevende speler in binnen- en buitenland.

Beek Container Groep Nederland vindt in BBF Holding een nieuwe eigenaar

Beek Container Groep Nederland vindt in BBF Holding een nieuwe eigenaar gespecialiseerd in het aanbieden van totaaloplossingen voor de productie, onderhoud en technologie van slimme afvalsystemen.

BBF Holding en Beek Container Groep Nederland hebben aangekondigd dat zij hun krachten bundelen op het gebied van het onderhouden en reinigen van ondergrondse en bovengrondse inzamelsystemen. In de nieuwe combinatie met BBF Holding zal Beek Container Groep Nederland nog beter in staat zijn om klanten te bedienen met de producten en technologische oplossingen van BBF Holding. Met behulp van vulgraadmeters en een dynamische routeplanning wordt hierdoor het aantal ophaalmomenten significant verlaagd, CO2-uitstoot beperkt en de levensduur van containers verlengd. Beek zal voorlopig zelfstandig blijven opereren vanuit het hoofdkantoor in Leiden onder leiding van Mark van Beek en het huidige managementteam.

Mark van Beek van Beek Container Groep Nederland: “De keuze om aan te sluiten bij BBF was voor ons een logische. De samenwerking is goed nieuws voor de klanten en medewerkers van beide bedrijven die profiteren van de schaalvoordelen en het aanbod van producten en oplossingen van BBF. De activiteiten van Beek sluiten naadloos aan bij de focus van BBF om overheden en bedrijven te helpen bij het realiseren van een betere leefomgeving door het slimmer maken van afvalinzameling. Ik kijk uit naar de toekomstige samenwerking met het team van BBF Holding.”
Ron de Mos van BBF Holding: “Service en onderhoud van ondergrondse en bovengrondse inzamelsystemen is een van de belangrijkste pijlers voor groei van BBF Holding. Wij zijn de afgelopen tijd onder de indruk geraakt van de kwaliteit van de dienstverlening van Beek Container Groep Nederland gedreven door het ondernemerschap van alle medewerkers binnen de organisatie. Beek Container Groep Nederland geniet een uitstekende reputatie bij klanten en wij zijn trots om Beek Container Groep Nederland welkom te mogen heten bij BBF Holding.

Rimco de Groot van Joh. Mourik & Co. Holding B.V.: “Tevreden kijken wij terug op een jarenlange samenwerking met Mark van Beek en Beek Container Groep Nederland sinds wij een belang namen in 2004. Door te investeren in mensen en materieel is Beek de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste spelers op het gebied van het reinigen, onderhouden en distribueren van containers in Nederland. Wij zijn blij dat wij in BBF Holding een sterke aandeelhouder hebben gevonden waarin Beek naadloos past in de strategie om groei te continueren.”
Over Beek Container Groep Nederland
Beek Container Groep Nederland verzorgt reiniging, (preventief) onderhoud, inspectie, certificering en distributie van alle soorten bovengrondse en ondergrondse containers. De bedrijfscultuur kenmerkt zich door kwaliteit, snelheid, daadkracht en flexibiliteit. De ruim 45 medewerkers werkzaam bij Beek voelen eigenaarschap en zijn sterk gemotiveerd en gecommitteerd om kwalitatief hoogstaande service en onderhoud te leveren. Beek is landelijk actief met een wagenpark van 42 voertuigen.

Over BBF Holding
BBF Holding produceert, installeert en onderhoudt een brede range aan onder- en bovengrondse afvalcontainers inclusief bijbehorende elektronische hard- en software. Daarnaast heeft de groep de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het ontwikkelen van software en elektronica zoals containertoegangssystemen, vulgraadmeters en dynamische inzamel-routeplanning. Met deze technologie kunnen gemeenten aanzienlijk besparen op de kosten van afvalinzameling en draagt de onderneming bij aan een schonere leefomgeving. BBF heeft inmiddels meer dan 45.000 ondergrondse afvalcontainers voorzien van deze technologie en geldt daarmee als een toonaangevende speler in binnen- en buitenland.

Exclusieve samenwerking VDL HMI en Ferro-Fix Sociaal Staal

[persbericht]

VDL HMI, onderdeel van de metaalbewerkingsdivisie van de VDL Groep, is met Ferro-Fix Nederland BV een exclusief samenwerkingsverband aangegaan. “Wij doen al jaren op een erg succesvolle manier zaken met elkaar. Zowel van de zijde van VDL HMI als die van Ferro-Fix groeide de behoefte om de samenwerking een meer duurzaam karakter te geven”, aldus Hans van Raak, directeur VDL HMI.

Ron Broeders, directeur Ferro-Fix Nederland BV: “Wij kennen VDL HMI al jaren als een betrouwbare leverancier waarmee het prettig zaken doen is. Om onze eindklanten sneller en beter te kunnen bedienen moet je elkaar begrijpen, goed aanvoelen en eigenlijk blindelings kunnen vertrouwen. Hier willen wij beiden mee verder en ook in investeren. Met het tekenen van dit contract voor een exclusieve samenwerking spreken wij formeel uit dat VDL HMI en Ferro-Fix dit gezamenlijk doortrekken richting de toekomst.”

De samenwerking richt zich op het exclusief leveren door VDL HMI van onderdelen aan Ferro-Fix die vervolgens worden geassembleerd tot eindproducten voor de afvalinzamelmarkt die Ferro-Fix vervolgens op de markt brengt. Daarnaast zullen producten die VDL HMI nu nog elders laat assembleren toekomstig in Rotterdam in elkaar worden gezet. “Bijkomend voordeel is dat met de samenwerking met Ferro-Fix, VDL HMI een aanzienlijke bijdrage aan social return kan leveren. Het voormalige SW-bedrijf Ferro-Fix werkt met een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door uit te gaan van wat de medewerkers wél kunnen is Ferro-Fix in Nederland een voorbeeld geworden van hoe een sociale onderneming commercieel succesvol kan zijn. Iets wat wij als VDL HMI enorm toejuichen en waar wij ons graag langdurig aan verbinden”, aldus Hans van Raak.

Over VDL HMI

VDL HMI is een metaalverwerkende onderneming, opgericht op 1 februari 1990. Na toetreding tot de VDL Groep heeft VDL HMI (Helmondse Metaal Industrie) een geheel eigen plaats weten te veroveren en is actief als toeleverancier voor licht constructiewerk in zowel plaatwerk alsook in buis- en kokerprofiel. Op dit moment zijn er 125 mensen werkzaam. VDL HMI kan in eigen huis zowel halffabricaten als eindproducten produceren. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in de modernste productietechnieken. Door bundeling van capaciteit (eventueel met zusterbedrijven binnen de VDL Groep) en “know-how”, kan VDL HMI fungeren als een complete partner en co-maker.

Over Ferro-Fix

Ferro-Fix maakt hoogwaardige producten van staal zoals afvalcontainers, afvalbakken en stedelijk meubilair. Ferro-Fix is onderscheidend door dit grotendeels met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren, zonder daarbij in te boeten op kwaliteit, service en prijs. Op een maatschappelijke manier levert het bedrijf hoogwaardige kwaliteit met social return. Bovendien heeft Ferro-Fix geïnvesteerd in een speciaal onderwijsprogramma; TOP Academie Techniek. Jaarlijks leren twintig tot dertig leerlingen vanuit het praktijkonderwijs, het voorgezet speciaal onderwijs en MBO1, van ervaren medewerkers van Ferro-Fix het metaalbewerkingsvak. Hierin staan de capaciteiten van de leerling centraal.

Op de foto, v.l.n.r.: Ruben Verdonk (bedrijfsleider Ferro-Fix), Jos van Meijl (adjunct-directeur VDL groep) en Hans van Raak (directeur VDL HMI).

De eerste ‘afvalboom’ in het Lex en Edo Hornemannplantsoen

Geproduceerd door Ferro-Fix!
De TrashTree maakt het leuk om de omgeving schoon te houden. Dank Francien en Marcel voor jullie vertrouwen in ons.

Sinds donderdag staat ie op zijn plek: de zogenaamde TrashTree.

Een nieuw soort afvalbak waar Francien Fleuren en Marcel Lamers vorig jaar een ontwerpwedstrijd mee wonnen.

Het doet een beetje denken aan Holle Bolle Gijs in de Efteling: maar in plaats van ‘papier hier’ en ‘dankjewel’, laat deze nieuwe afvalbak een vogelgeluidje horen als je er iets ingooit. “Alsof de natuur je wil bedanken voor het schoonhouden van de omgeving,” legt Francien uit.

Het tweetal is ontzettend trots op ‘hun’ prullenbak. Geen van beiden heeft een achtergrond in ontwerpen, maar toch besloten ze een poging te wagen. Na wat brainstormsessies op papier en een houten prototype dat op een zaterdag in de schuur in elkaar geknutseld werd, kwamen ze ook nog als winnaar uit de bus. “Het is echt ontzettend gaaf om het eindresultaat nu hier in het park te zien staan,” zegt Marcel Lamers.

Ook wethouder van duurzaamheid Jan van der Meer is blij met het resultaat. Mocht het blijken te werken, wil hij wel overwegen dit concept op meer locaties in de stad toe te passen.

 

Ferro-Fix ontvangt ESF-subsidie voor stages kwetsbare jongeren

De staatssecretaris van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Rotterdam, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor schooljaar 2016-2017 een aanvraag heeft ingediend voor arbeidstoeleiding van PrO- en vso-leerlingen.

Voor Ferro-Fix betekent dit een ESF-subsidie van a a�� 34.000.

Ferro-Fix investeert de extra ESF-middelen in stagebegeleiding van kwetsbare PrO- en vso-leerlingen in het derde en/of vierder leerjaar.

 

Het ESF (Europees Sociaal Fonds) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Voor Nederland is ongeveer 500 miljoen ESF-subsidie gereserveerd voor de periode 2014-2020. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.

Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt. Jongeren uit het vso en PrO ondervinden echter uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan. Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang. Ze hebben echter extra ondersteuning nodig om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en vervolgens ook te behouden. De ESF-subsidie is een financiA�le stimulans om hier nog beter invulling aan te geven.

BewarenBewaren

Ferro-Fix en Route Management Solutions op RTV Rijnmond!

In alle 6540 wijkcontainers voor glas, papier, plastic-, metalen en drankverpakkingen (PMD), textiel en restafval in Rotterdam wordt vanaf november een sensor geplaatst. Deze vulgraadmeter in de afvalcontainer meet hoe vol de container is. RTV Rijnmond maakte hierover een reportage.

Lees en luister hier naar het radiofragment

Rotterdam: samenwerking met Ferro-Fix en Route Management Solutions
Voor het uitvoeren van deze opdracht werkt Rotterdam samen met Ferro-Fix en Route Management Solutions.

Ferro-Fix Nederland produceert de afvalcontainers. Route Management Solutions BV gaat de containers in Rotterdam voorzien van de slimme elektronica en verzorgt de implementatie van de business intelligence software.
Ook BroNij en BWaste zijn nauw betrokken in dit project.

Lees hier meer over deze samenwerking met Rotterdam

BewarenBewaren

Leerlingen van Top Academie Techniek maken zelf afvalbakken voor hun schoolplein

Top Academie student Septimus Lebbie installeert “zijn” afvalbak op “zijn” schoolplein.

De afvalbakken zijn door Septimus en zijn mede Top Academie-studenten zelf gemaakt. Septimus ((1e jaars) is A�A�n van de dertig jongeren die jaarlijks via Het Praktijk College (HPC) bij Top Academie Ferro-Fix de kans krijgt om het metaalbewerkingsvak te leren van ervaren Ferro-Fix medewerkers, direct bij ons op de werkvloer.

De afvalbakken komen op het schoolplein van HPC, waar een erg trotse Jamie Visser (locatieleider HPC) ze dankbaar in gebruik nam.

Meer over de Top Academie klik hier

BewarenBewaren

Opening Ferro-Fix Noord in Groningen.

BewarenBewaren

BWaste, BroNij en Ferro-Fix bundelen krachten

Afvalcontainerspecialisten bundelen krachten BWaste, BroNij en Ferro-Fix creAi??ren nieuwe speler voor productie, onderhoud en technologie van slimme afvalsystemen.

Rotterdam, woensdag 15 maart 2017

Drie bedrijven met ieder een vooraanstaande positie in afvalsystemen hebben vandaag aangekondigd dat zij hun krachten bundelen op het gebied van onderhoud, productie, vulgraad, toegangscontrolesystemen en routeoptimalisatie voor ondergrondse en bovengrondse inzamelsystemen. Avedon Capital Partners ondersteunt als investeerder de groeiambities en de professionalisering van de combinatie. In de nieuwe onderneming zullen de bedrijven Ferro-Fix, BroNij en BWaste zelfstandig blijven functioneren. Voor de werknemers, klanten en merknamen verandert er niets. De huidige aandeelhouders van zowel BWaste als BroNij zullen aanblijven als manager en aandeelhouder in de nieuwe combinatie.

Er is sprake van een bundeling waarbij elk bedrijf belangrijke elementen toevoegt en het geheel versterkt. BWaste heeft inmiddels zo’n 18.000 containers voorzien van software en elektronicatechnologie. Met behulp van vulgraadmeters en een dynamische routeplanning wordt hierdoor het aantal ophaalmomenten met 30 – 50 % verlaagd, CO2 uitstoot beperkt en de levensduur van containers verlengd. BroNij heeft een uniek concept ontwikkeld voor het onderhoud en de keuring van afvalcontainers. Door de effectieve manier waarop BroNij dit doet wordt overlast voor de burger geminimaliseerd en de onderhoudskosten voor de klant gereduceerd. Ferro-Fix is een bijzondere onderneming doordat het hoogwaardige metaalproducten levert met medewerkers die anders een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook heeft Ferro-Fix een speciaal onderwijsprogramma geA?ntroduceerd.

Leonard de Nijs van BroNij: “De keuze om te fuseren met BWaste was voor ons een veelbelovende kans om ons bedrijf naar een hoger niveau te tillen gesteund door investeerder Avedon. De samenwerking is vooral voor de klanten van beide bedrijven goed nieuws. BroNij en Bwaste complementeren elkaar, hier zullen onze klanten snel de voordelen van merken. Ook voor onze mensen uit de WSW is dit goed nieuws. Werk dat nu uitbesteed wordt aan het buitenland kunnen we mogelijk naar Rotterdam halen.”

Menno Beukema van BWaste: “Wie beter wil worden moet zich ontwikkelen. Voor BWaste en haar klanten is de samenwerking een bijzondere kans om de organisatie te verstevigen, te professionaliseren en om te groeien. Deze samenwerking van gelijken levert tussen de bedrijven een bijzondere synergie op waarbij we van elkaars sterktes optimaal kunnen profiteren. We worden nu smarten sociaal met staal.”

In 2012 is het metaalbedrijf, een WSW-onderdeel van gemeente Rotterdam, overgenomen door Ferro-fix. Vanuit de gemeente werken sindsdien 125 medewerkers succesvol voor het bedrijf op detacheringsbasis. De nieuwe constructie verandert daar niets aan. De gemeente Rotterdam ziet de samenwerking positief tegemoet.

Wethouder Struijvenberg, Economie en Werkgelegenheid: “We hebben kunnen zien dat sociaal ondernemen in de kern zit van Ferro-Fix en BroNij. Ik heb vertrouwen dat de nieuwe samenwerking met BWaste hieraan bijdraagt. Goede zorg voor de medewerkers, samen met economische kansen voor Rotterdammers zijn belangrijk.”

Partner Gerritjan Eggenkamp van Avedon: “We zien veel kansen voor de combinatie van BroNij, Ferro-Fix en BWaste. BWaste is technologisch een zeer goed ontwikkeld bedrijf. BroNij en Ferro-Fix ontlenen hun kracht aan het social return concept dat samen met de gemeente Rotterdam is opgezet en hun unieke onderhouds- en keuringsconcept. We willen de gezamenlijk onderneming ondersteunen in groei door verder te professionaliseren en te investeren in software en elektronica, keuring en onderhoud en het social return concept. Op termijn kijken we ook naar de mogelijkheden in het buitenland waar het concept van ondergrondse containers vaak nauwelijks bekend is.”

Over BWaste

BWaste levert, plaatst en onderhoudt een brede range aan onder- en bovengrondse afvalcontainers. Daarnaast heeft het bedrijf de afgelopen jaren fors geA?nvesteerd in het ontwikkelen van software en elektronica zoals containertoegangssystemen, vulgraadmeters en dynamische inzamel-routeplanning. Met deze technologie kunnen gemeenten aanzienlijk besparen op de kosten van afvalinzameling en draagt de onderneming bij aan een schonere leefomgeving. BWaste heeft inmiddels meer dan 18.000 ondergrondse afvalcontainers voorzien van deze technologie en geldt daarmee als een toonaangevende speler in binnen- en buitenland.

Over BroNij

BroNij is gespecialiseerd in het onderhouden, inspecteren en keuren van onderlossende afvalsystemen. Sinds de onderlossende afvalcontainer ongeveer 20 jaar geleden voor het eerst op de markt kwam, zijn deze niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Hoewel de voordelen van dit type afvalcontainer bekend zijn, kunnen containers bij achterstallig onderhoud ook een risico vormen. BroNij was het eerste bedrijf dat een onderhouds- en keuringsystematiek ontwikkelde die nu nog steeds wordt toegepast. EssentiA�le onderdelen van de container worden jaarlijks gecontroleerd en onderhouden waardoor veilig gebruik voor de burger en inzamelaar is gewaarborgd.

Over Ferro-Fix

Ferro-Fix maakt hoogwaardige producten van staal zoals afvalcontainers, afvalbakken en stedelijk meubilair. Ferro-Fix is onderscheidend door dit grotendeels met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren, zonder daarbij in te boeten op kwaliteit, service en prijs. Op een maatschappelijke manier levert het bedrijf hoogwaardige kwaliteit met social return. Bovendien heeft Ferro-Fix geA?nvesteerd in een speciaal onderwijsprogramma; TOP Academie Techniek. Jaarlijks leren twintig tot dertig leerlingen vanuit het praktijkonderwijs, het voorgezet speciaal onderwijs en MBO1, van ervaren medewerkers van Ferro-Fix het metaalbewerkingsvak. Hierin staan de capaciteiten van de leerling centraal.

Over Avedon

Avedon Capital Partners is een investeerder gepassioneerd over het steunen van uitzonderlijke ondernemers en managementteams van groeibedrijven om hun ambities in samenwerking te realiseren. Het is gevestigd in Amsterdam (NL) en DA?sseldorf (GER). Met een beheerd vermogen van meer dan a�� 400 miljoen richt Avedon zich op niches binnen de vier sectoren: software en technologie, zakelijke dienstverlening, industrie & engineering en consumentenproducten & welzijn. Sinds de oprichting heeft het team geA?nvesteerd in 20 groeikapitaaltransacties en heeft het een sterk track record gerealiseerd.

Met vriendelijke groet,

Leonard de Nijs – Directie
Ron Broeders – Directie

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren